субота, 23 квітня 2022 р.

Для батьків майбутніх першокласників! Зразок заяви від батьків на згоду обробки власних персональних даних.

 

Батьки повинні дати згоду на обробку власних персональних даних.

 

Директору ______________________________________

                                                                                   (повне найменування закладу освіти)

_________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________

(прізвище та ініціали директора)

_________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) заявника чи одного з батьків дитини)

який (яка) проживає за адресою: ____________________

_________________________________________________

(адреса фактичного місця проживання)

                         ________________________________________________

Контактний телефон: ______________

Адреса електронної поштової скриньки: ________________________________________________

ЗАЯВА

про зарахування

 

Прошу зарахувати ___________________________________________________________

                                                     (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження)

до ___ класу, який (яка) фактично проживає (чи перебуває) за адресою _________________________________________ на _____________ форму здобуття освіти.

           

Повідомляю про:

наявність права на першочергове зарахування: так/ні (потрібне підкреслити) (_____________________________________________________________________________);

                     (назва і реквізити документа, що підтверджує проживання на території обслуговування закладу освіти)

навчання у закладі освіти рідного (усиновленого) брата/сестри: так/ні (потрібне підкреслити) ________________________________________________________________________;

                                                                                (прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) брата/сестри)

про роботу одного з батьків дитини в закладі освіти __________________ ____________________________________________________________________________________;

                                            (прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності), посада працівника закладу освіти)

про навчання дитини у дошкільному підрозділі закладу освіти: так/ні (потрібне підкреслити);

потребу у додатковій постійній чи тимчасовій підтримці в освітньому процесі: так*/ні (потрібне підкреслити);

інші обставини, що є важливими для належної організації освітнього процесу: ___________________________________________________________________________________.

Підтверджую достовірність всієї інформації, зазначеної в цій заяві та у наданих до заяви документах.

Додатки :

1.      Копія свідоцтва про народження дитини.

2.       оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду»

Дата_____________________                                                  Підпис_________________*Зазначається лише для дітей з особливими освітніми потребами.


Немає коментарів:

Дописати коментар