пʼятниця, 7 червня 2024 р.

Протидія домашньому насильству

 Права та обов'язки батьків

Правовий захист дітей відповідно батьки (усиновителі) є законними представниками своїх дітей. Вони мають право звертатися до суду, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій за захистом прав та інтересів дитини, а також непрацездатних сина або дочки як їх законні представники без спеціальних на те повноважень (ст. 242 Цивільного кодексу України).

Правовий захист дітей відповідно є предметом основної турботи та основним обов'язком батьків є забезпечення інтересів своєї дитини (стаття 11 Закону України "Про охорону дитинства").

Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за порушення прав і обмеження законних інтересів дитини на охорону здоров'я, фізичний і духовний розвиток, навчання, невиконання та ухилення від виконання батьківських обов'язків відповідно до закону (стаття 12 Закону України "Про охорону дитинства").

Обов'язки батьків щодо виховання та розвитку дитини:

     виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім'ї і родини, свого народу, своєї Батьківщини;

     піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток;

     забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя;

     поважати дитину;

     забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини;

     забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини.

     ухилення батьків від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини є підставою позбавлення батьківських прав.

     виникнення загрози життю і здоров'ю дитини є підставою для відібрання дитини від батьків без позбавлення їх батьківських прав.

Органи які здійснюють захист дітей від насильства

До органів та установ, на які покладаються функції із здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, належать:

     служби у справах дітей;

     уповноважені підрозділи органів Національної поліції України;

     органи управління освітою, навчальні заклади, установи та організації системи освіти;

     органи охорони здоров'я, установи та заклади охорони здоров'я;

     центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

     суди;

     прокуратура;

     уповноважені органи з питань пробації.

До загальних служб підтримки постраждалих осіб належать заклади, які, у тому числі, надають допомогу постраждалим особам:

     центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

     притулки для дітей;

     центри соціально-психологічної реабілітації дітей;

     соціально-реабілітаційні центри (дитячі містечка);

     центри соціально-психологічної допомоги;

     територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

     інші заклади, установи та організації, які надають соціальні послуги постраждалим особам.

До спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб належать:

     притулки та центри медико-соціальної реабілітації для постраждалих осіб;

     кол-центри з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей;

     мобільні бригади соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства особам та особам, які постраждали від насильства за ознакою статі;

     заклади та установи, призначені виключно для постраждалих від домашнього насильства осіб та осіб, які постраждали від насильства за ознакою статі.

У здійсненні заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, зокрема виявленні фактів домашнього насильства, наданні допомоги та захисту постраждалим особам, можуть брати участь підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, громадські об’єднання та іноземні неурядові організації, фізичні особи - підприємці, які відповідають критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, а також фізичні особи, які надають соціальні послуги, у тому числі послуги патронату над дітьми.

Гарячі лінії з питань запобігання та протидії домашньому насильству:

     15-47 - урядова гаряча лінія для осіб, які постраждали від домашнього насильства (цілодобово, безкоштовно з мобільних та стаціонарних телефонів);

     116-123 (для мобільних телефонів) або 0 800 500 335 (для стаціонарних та мобільних телефонів) - національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації (цілодобово, безкоштовно, роботу забезпечує ГО "Ла Страда-Україна");

     116 111 (для мобільних телефонів) або 0 800 500 225 (для стаціонарних та мобільних телефонів) - національна гаряча лінія для дітей та молоді (безкоштовно, роботу забезпечує ГО "Ла Страда-Україна");

     0 800 213 103 - гаряча лінія системи безоплатної правової допомоги (цілодобово, безкоштовно з мобільних та стаціонарних телефонів)

Дитина вправі особисто звернутися до органу опіки та піклування, служби у справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, кол-центру з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей, інших уповноважених органів за захистом своїх прав, свобод і законних інтересів.

Координація дій різних органів і служб у напрямі подолання насильства щодо дитини

Усі дії щодо дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, спрямовуються на захист прав та інтересів дитини, усунення причин таких обставин і забезпечення безпечних умов її утримання та виховання, надання їй та її батькам комплексу необхідних послуг та соціальної допомоги.

Суб'єкти соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю в процесі своєї професійної діяльності здійснюють заходи з виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, надають їм комплекс послуг у межах повноважень, визначених законодавством, інформують інших суб'єктів, органи опіки та піклування в разі необхідності здійснення комплексних заходів щодо захисту прав та інтересів дитини та надання підтримки батькам чи притягнення їх до відповідальності. Суб'єкти соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю забезпечують ведення обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

У разі якщо у зв'язку із складними життєвими обставинами дитина тимчасово не проживає чи не може проживати із своїми батьками, іншими законними представниками, її утримання та виховання можуть здійснювати родичі, сім’я патронатного вихователя, центри соціально-психологічної реабілітації дітей, притулки для дітей служб у справах дітей, інші установи для дітей (незалежно від форми власності та підпорядкування), в яких створені належні умови для проживання, виховання, навчання та реабілітації дитини відповідно до її потреб.

Уповноважені органи, що здійснюють соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, зобов'язані в максимально короткий термін запропонувати сім'ї дитини комплекс послуг, спрямованих на мінімізацію чи повне подолання складних життєвих обставин, та сприяти поверненню дитини до батьків, інших законних представників.

У разі якщо повернення дитини до батьків, інших законних представників є неможливим чи суперечить її інтересам, органи опіки та піклування здійснюють заходи щодо надання дитині статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, захисту її житлових та майнових прав, влаштування в одну із форм виховання, яка найбільше відповідає найкращим інтересам дитини (стаття 23 Закону України "Про охорону дитинства").

Міністерство освіти і науки України з метою виконання законодавчих вимог Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" розробило спільно з Міністерством молоді та спорту України для використання у профілактичній освітній діяльності Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству (Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству: лист від 18.05.2018 № 1/11-548.)

На підставі аналізу літератури та наукових джерел щодо запобігання і протидії насильству сформульовано рекомендації соціальним працівникам, соціальним педагогам, психологам, педагогічним працівникам, батькам у разі звернення до них постраждалих від насильства.

Порядок проведення та документування результатів медичного обстеження постраждалих осіб від домашнього насильства, та надання їм медичної допомоги затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.02.2019 № 278. Працівники освіти у своїй діяльності щодо запобігання та протидії домашньому насильству керуються наказом Міністерства освіти і науки України від 02.10.2018 № 1047 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодія педагогічних працівників із іншими органами та службами".

Відповідальність

Адміністративна відповідальність

Перелік правопорушень за які передбачено адміністративну відповідальність:

     доведення неповнолітнього до стану сп'яніння (стаття 180 КУпАП);

     невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей (стаття 184 КУпАП);

     вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування (стаття 173 КУпАП).

Кримінальна відповідальність

Захист від найбільш небезпечних порушень прав неповнолітніх забезпечує Кримінальний кодекс України. Він містить як загальні норми, що захищають всіх громадян від жорстокого поводження, так і норми, безпосередньо спрямовані на захист життя, здоров'я та недоторканності неповнолітнього.

До переліку дій, які можна розглядати як жорстоке поводження з дітьми та за які передбачено кримінальну відповідальність відносяться :

     доведення до самогубства (стаття 120 ККУ);

     умисне тяжке тілесне ушкодження (стаття 121 ККУ);

     умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (стаття 122 ККУ);

     умисне легке тілесне ушкодження (стаття 125 ККУ);

     побої й мордування (стаття 126 ККУ);

     домашнє насильство (стаття 126 ККУ)

     катування (стаття 127 ККУ)

     необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження (стаття 128 ККУ);

     погроза вбивством (стаття 129 ККУ);

     незаконне проведення аборту або стерилізації  (стаття 134 ККУ);

     неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей (стаття 137 ККУ);

     експлуатація дітей (стаття 150 ККУ)

     використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом (стаття 150-1 ККУ)

     примушування до шлюбу (стаття 150-2 ККУ)

     зґвалтування (стаття 152 ККУ);

     сексуальне насильство (стаття 153 ККУ);

     примушування до вступу в статевий зв'язок (стаття 154 ККУ);

     статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку (стаття 155 ККУ);

     розбещення неповнолітніх (стаття 156 ККУ);

     злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування (стаття 166 ККУ);

     втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (стаття 304 ККУ);

     схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (стаття 315 ККУ);

     спонукання неповнолітніх до застосування допінгу (стаття 323 ККУ);

     схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів (стаття 324 ККУ)

     невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або непроходження програми для кривдників (стаття 390 ККУ).

 

Джерело: https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Захист_прав_дітей_від_насильства_в_сім%27ї


пʼятниця, 31 травня 2024 р.

🔔ОСТАННІЙ ДЗВІНОК - 2024🔔

 У Максимівській гімназії пролунав

🔔ОСТАННІЙ ДЗВІНОК - 2024🔔
Для випускників сьогоднішній дзвінок символізує не лише закінчення шкільних уроків, але й початок нової подорожі у доросле життя. Ви йдете назустріч новим знанням, досвідам та викликам. Попереду у вас – нові можливості, мрії та цілі.
Хочемо подякувати учням та випускникам гімназії за вашу старанність і прагнення до знань. Ми горді за ваші успіхи та досягнення.
Гарного відпочинку на канікулах.
Дорогі батьки, дякуємо вам за підтримку і розуміння, за ваші зусилля та любов, які допомагають вашим дітям пройти цей важливий шлях.
Дякуємо кожному ЗАХИСНИКУ ТА ЗАХИСНИЦІ за сьогоднішній день!!!вівторок, 28 травня 2024 р.

Інструктаж з безпеки життєдіяльності під час літніх канікул

Шановні батьки !

Наближаються літні канікули. В даний період діти будуть перебувати більше часу вдома, під вашим контролем.

Нагадуємо вам, щоб під час перебування дітей на канікулах, всю відповідальність за збереження життя і здоров’я несете ви – батьки. Тому зверніть увагу своїх дітей, а наших учнів, на дотриманні та виконанні правил , саме:

· правил дорожнього руху;

· правил електробезпеки;

· правил протипожежної безпеки;

· правил поведінки біля водоймищ;

· правил поведінки з вибухонебезпечними предметами. 

Нагадуємо вам про те, що ввечері, не пізніше 22 год дитина повинна бути вдома.

Категорично забороняється :

контактувати з незнайомими людьми;

ходити по будівництву;

відвідувати водоймища без нагляду дорослих;

розпалювати вогнища у лісі;

їздити на велосипеді по проїжджій частині дороги;

вживати тютюн, алкоголь, наркотики;

збирати незнайомі гриби та ягоди.

Особливу увагу зверніть на коло друзів своїх дітей, поцікавтесь друзями із соціальних мереж. Якщо вами отримана інформація буде підозрілою, вимагайте в дітей доступу до сторінки цих осіб.


Корисні матеріали для безпеки дітей у період літнього відпочинку 👇👇👇

https://youtu.be/LBEj9OMu7f8 

https://youtu.be/A4PrtPUf22o

вівторок, 21 травня 2024 р.

Пак для шкіл №2 Тема "Ніхто не може у тебе вимагати нюдси"


Пак для шкіл №2 Тема "Ніхто не може у тебе вимагати нюдси" 

  1. Інформація на сайт школи
  2. Матеріал для соцмереж школи
  3. Відео в чат дітей
  4. Картинка в чат батьків (інфографіка)
  5. Постер для школи (в електронному форматі)

1.Інформація на сайт школи:

Кожна дитина, яка має необмежений доступ до пристроїв з підключенням до інтернету, знаходиться в зоні ризику. Дорослі мають розуміти, що мова йде не лише про неконтрольований час онлайн, дезінформацію та надмірну увагу до трендів соцмереж. Сексуальне насильство є не тільки в офлайн-реальності, але й в інтернеті.

Дослідження британської організації Internet Watch Foundation[1] показало, що в 96% (242 808 зображень) матеріалів сексуального насильства над дітьми зображені дівчата. Війна в Україні посилила вразливість дівчат. Минулого року понад 200 дівчат віком 10-17 років з України та інших країн стали жертвами кривдника з Києва, який скоював сексуальне насильство в інтернеті та продавав контент з оголеними фото та відео дівчат[2]. Деякі жертви зізналися, що намагалися покінчити життя самогубством через психологічний тиск і вимагання онлайн-злочинців.

Важливо вчити дітей про існування таких ризиків, про те, куди звертатися про допомогу та як протистояти таким вимаганням.

Нагадаємо, що ніхто не має права вимагати у дитини такий контент. Більше того, одержання доступу (перегляд) до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження караються згідно з Кримінальним кодексом України ст. 301-1 з покаранням позбавлення волі до 12 років.

Новий сервіс Take It Down допоможе видалити оголені фото з інтернету. Як це працює?

В Україні за підтримки телеком-оператора «Датагруп»  розпочав роботу сервіс Take It Down, що може допомогти зупинити поширення та видалити онлайн фото та відео, що можуть компрометувати особу віком до 18 років.

Take It Down, створений Національним центром зниклих й експлуатованих дітей США (NCMEC), дозволяє будь-кому анонімно й без завантаження фактичних зображень створити те, що по суті є цифровим відбитком цього зображення.

Цей відбиток (унікальний набір чисел, який називається «хеш») потрапляє в базу даних, і технічні компанії-партнери видаляють зображення зі своїх сервісів. Все це відбувається без виходу зображення або відео з вашого пристрою та без перегляду його кимось. Лише значення хешу надсилатиметься NCMEC.

На разі платформами-учасниками є Facebook, Instagram, TikTok, Snap. Inc., OnlyFans, Pornhub та інші. Інструмент  працює як на самогенерований контент, так і на зображення, створені з фото дитини за допомогою штучного інтелекту. Якщо оригінальне зображення змінене: обрізане чи зі смайликами, його потрібно завантажити окремо, адже фото стає новим і потребуватиме нового набору цифр. Якщо зображення розміщено на іншому сайті, що не є партнером інструменту Take it Down, або надіслано через зашифровану платформу, його не буде видалено. Але в такому випадку ви можете звернутися за допомогою на інтернет-портал повідомлень про матеріали, що зображують сексуальне насильство над дітьми, Internet Watch Foundation. Портал працює як лінія звітування: знаходячись в Україні ви можете повідомити про контент сексуального насильства над дітьми, який ви виявили в інтернеті, і портал допоможе його видалити.

Як працює сервіс Take It Down:

-          Оберіть фото або відео, яке ви хочете видалити з інтернету та натисніть “Розпочати“.

-          Для фото або відео Take It Down згенерує “хеш” або цифровий відбиток, який може бути використаний інструментом для ідентифікації точної копії цього контенту.

-          Ваше фото або відео залишається на вашому пристрої та не завантажується. Значення хешу додається до безпечного списку, який підтримує NCMEC і ділиться лише з онлайн-платформами, які погодилися використовувати список для сканування своїх публічних або незашифрованих вебсайтів.

-          Якщо онлайн-платформа виявить на своєму сервісі фото або відео, яке відповідає значенню хешу, вона вживає заходів для обмеження поширення відвертого контенту.

-          Якщо дитині або батькам потрібна додаткова підтримка, вони можуть звернутися на психологічну лінію підтримки на тему онлайн-ризиків від ГО #stop_sexтинг.

Відео Тейк іт даун: Безпека дітей в інтернеті. Допомога дітям.mp4

 

Про #stop_sexтинг:

#stop_sexтинг - провідна громадська організація  в Україні про захист дітей в інтернеті. Отримала премію Глобального договору ООН та загалом навчила більше ніж 900 000 дітей та батьків. В межах інформаційної кампанії торкнулася мільйонів українських родин, а також створила першу в країні консультаційну лінію щодо безпеки дітей в інтернеті 1545(далі 3) та психологічну лінію підтримки для дітей та батьків на тему онлайн-ризиків на сайті.

 

Посилання на #stop_sexтинг

Сайт для дорослих: https://stop-sexting.in.ua/adult/

Сайт для дітей: https://stop-sexting.in.ua

Instagram https://www.instagram.com/stopsexting.ua/

Facebook: https://www.facebook.com/stopsextingua/

YouTube: https://www.youtube.com/StopSextingUkraine

TikTok для дітей: https://www.tiktok.com/@stopsexting

2. Матеріал для соцмереж школи №1

Дослідження, проведене серед дітей в Україні, показало, що майже 15% опитаних отримували в інтернеті запитання про свої інтимні частини тіла та запити надіслати оголені фото. Щоб отримати такі фото або відео - злочинцям достатньо 45 хвилин з моменту знайомства з дитиною в інтернеті. Саме тому важливо вчити дітей про існування таких ризиків в інтернеті, про те, куди звертатися про допомогу та як протистояти таким вимаганням.

Що робити, якщо злочинець поширив фото в інтернеті?

Підлітку потрібно повідомити про це дорослого, заблокувати користувача, який вимагав фото, зробити скріншот листування для того, щоб було підтвердження, що саме ця людина отримала ці фото, щоб можна було звернутися до кіберполіції й відповідно підтвердити, що саме ця людина є винуватцем у цій ситуації. Якщо фото потрапили у соціальні мережі, пабліки, то можна звернутися до адміністрації сайту або мережі, попросити видалити ці фотографії, надавши докази (скріншоти).

Куди звертатися за допомогою:

        Допоможе зупинити поширення та видалити онлайн фото та відео, що можуть компрометувати особу віком до 18 років, сервіс Take It Down, який запустили в Україні  за підтримки телеком-оператора «Датагруп». Він дозволяє анонімно й без завантаження фактичних зображень створити цифровий відбиток фото (хеш), за яким контент може бути заблокований в інтернеті на платформах-партнерах сервісу: https://stop-sexting.in.ua/adult/zupynyty-poshyrennia/

        Інтернет-портал повідомлень про матеріали, що зображують сексуальне насильство над дітьми, Internet Watch Foundation допоможе видалити такий контент в інтернеті. Портал працює як лінія звітування: знаходячись в Україні ви можете повідомити про контент сексуального насильства над дітьми, який ви виявили в інтернеті, і портал допоможе його видалити: https://stop-sexting.in.ua/adult/povidomyty/

        Консультаційна лінія 1545 (далі обрати “3”) – дзвінки безплатні та анонімні, лінія працює цілодобово.

        Діти та батьки можуть поговорити з психологом #stop_sexтинг конфіденційно та безплатно у телефонному форматі чи онлайн. Для отримання підтримки потрібно заповни коротку форму на сайті: https://stop-sexting.in.ua/adult/psykholoh/

Соцвідео Тейк іт даун: Final File reels.mp4

Соцвідео Internet Watch Foundation: Фінальне. Озвучка та надписи укр.mp4

 

2.1. Матеріал для соцмереж школи №2

Вимагання у людини будь-яких матеріалів, де вона зображена в оголеному вигляді, шляхом шантажу, погроз, або грошової винагороди, називається сексторшен.

Що робити, якщо дитина потрапила в таку ситуацію?

Пам’ятайте, що людина, яка постраждала від насильства, ніколи в цьому не винна! Навіть якщо матеріали інтимного характеру були надіслані самостійно - винуватцем є той, хто їх вимагає та зберігає. Будь-хто може зазнати сексуального вимагання, тому важливо знати як повідомити про злочин.

Рекомендуємо навчити дитину такого алгоритму дій, щоб мінімізувати негативні наслідки. Що варто зробити дитині?

1. Припинити будь-які контакти з тим, хто шантажує;

2. Нічого не платити, не надсилати додаткові зображення та відео;

Згідно із дослідженням організації THORN, серед опитаних дітей, які постраждали від онлайн-насильства, 62% погоджувалися на вимоги злочинців. Для 68% з них погрози, вимоги та шантаж не припинилися навіть після надсилання матеріалів.

3. Зібрати докази: знімки екранів з фото, відео, листуванням;

4. Видалити контент з особистих листувань з тим, хто шантажує;

5. Заблокуйте користувача та його профіль;

6. Поскаржтеся адміністрації спільноти на користувача;

7. Звернутися до кіберполіції та завантажити матеріали на Take it Down для того, щоб зупинити поширення.

3.Відео в чат дітей

Соцвідео Тейк іт даун: Final File reels.mp4

Відео 2 “Ніхто не має права вимагати нюдси”: https://www.tiktok.com/@stopsexting.ua/video/7360711343936261382

Завантаження: Відео Ніхто не має права вимагати нюдси.mp4

4. Картинка в чат батьків

        Постер в соцмережі 2.1.png

        Постер в соцмережі 2.2.png

-          Майже 15% дітей отримували в інтернеті запитання про свої інтимні частини тіла та запити надіслати оголені фото, згідно з дослідженням в Україні.

-          Щоб отримати такі фото або відео - злочинцям достатньо 45 хвилин з моменту знайомства з дитиною в інтернеті.

Ніхто не може вимагати нюдси у дітей

Перше і найголовніше - ніхто не має права вимагати у дитини оголені фото та відео (нюдси). Вимагати такий контент - це злочин. Згідно з Кримінальним кодексом України, Стаття 301-1 - це одержання доступу (перегляд) до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження. За такі дії передбачено покарання у виді позбавлення волі від 8 до 12 років.

Важливо розмовляти з дитиною на тему онлайн-ризиків, пояснювати, як казати ні та навчати, як діяти в таких ситуаціях і куди звертатися за допомогою.

Що робити, якщо фото дитини поширили в інтернеті?

Ви можете навчити дитину  цього алгоритму дій. Але першим і важливим кроком є довіра між вами і вміння дитини просити про допомогу.

-          Сформуйте навичку у дитини про те, як казати “ні”. Поважайте в родині це право та кордони дитини.

-          Навчіть дитину просити про допомогу - адже, перше, що потрібно зробити дитині - повідомити про це дорослого (батьків, вчителя, дорослого брата або сестру).

-          Заблокуйте користувача, який вимагає фото.

-          Зробіть скріншот листування як доказ.

-          Зверніться до кіберполіції.

-          Якщо фото потрапили у соцмережі - зверніться до адміністрації ресурсу із запитом про видалення контенту, на сервіс Take it Down та Internet Watch Foundation. Додаткову допомогу можна отримати на гарячій лінії 1545 (далі обрати 3) та на консультації з психологом.

Куди звертатися за допомогою:

        Зупинити поширення та видалити онлайн фото та відео допоможе сервіс Take It Down, який запустили в Україні за підтримки телеком-оператора «Датагруп»: https://stop-sexting.in.ua/adult/zupynyty-poshyrennia/

        Інтернет-портал повідомлень Internet Watch Foundation допоможе видалити такий контент в інтернеті: https://stop-sexting.in.ua/adult/povidomyty/

        Консультаційна лінія 1545 (далі обрати “3”) – дзвінки безплатні та анонімні, лінія працює цілодобово.

        Діти та батьки можуть поговорити з психологом #stop_sexтинг: https://stop-sexting.in.ua/adult/psykholoh/

 5.  постер для школи

 

Електронний плакат для шкіл 2.pdf

Майже 15% дітей отримували в інтернеті запитання про свої інтимні частини тіла та запити надіслати оголені фото, згідно з дослідженням в Україні.

Ніхто не може у тебе вимагати нюдси

Вимагати такий контент - це злочин. Згідно з Кримінальним кодексом України, Стаття 301-1. За такі дії передбачено покарання у виді позбавлення волі від 8 до 12 років.

Що робити, якщо твої фото поширили в інтернеті?

-          Повідом про це дорослого, якому довіряєш (батьків, вчителя, дорослого брата або сестру).

-          Заблокуй користувача, який вимагає фото.

-          Зроби скріншот листування як доказ.

-          Звернись до кіберполіції.

-          Якщо фото потрапили у соцмережі - звернись до адміністрації ресурсу із запитом про видалення контенту, на сервіс Take it Down та Internet Watch Foundation.

2 QR коди:

-          https://stop-sexting.in.ua/adult/zupynyty-poshyrennia/

-          https://stop-sexting.in.ua/adult/povidomyty/

Куди звертатися за допомогою:

        Консультаційна лінія 1545 (далі обрати “3”) – дзвінки безплатні та анонімні, лінія працює цілодобово.

        Діти та батьки можуть поговорити з психологом #stop_sexтинг конфіденційно та безплатно у телефонному форматі чи онлайн. Для отримання підтримки потрібно заповни коротку форму на сайті: https://stop-sexting.in.ua/adult/psykholoh/