понеділок, 8 серпня 2022 р.

                                                Витяг з протоколу №1

                                                      від 02.08.2022 р.

загальних зборів Максимівського ліцею Піщанської сільської ради за участю педагогічного колективу, батьківського комітету, ради закладу освіти та громадськості


Голова зборів: Пилипенко Н.Ф.

Секретар зборів: Лобан О.І.

Присутні: педагогічний колектив ліцею, члени батьківського комітету, ради ліцею,

піклувальної ради, батьки. Всього – 22 чол.


Порядок денний


1. Звіт директора Максимівського ліцею перед громадськістю за проведену роботу у

2021/2022навчальному році (он-лайн)


Доповідає директор закладу освіти


СЛУХАЛИ:

    Остаповець Л.П., директора Максимівського ліцею, яка у свої доповіді зазначила, що у

своїй діяльності протягом звітного періоду керувалася Статутом ліцею, Правилами

внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора ліцею,

законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника

загальноосвітнього навчального закладу.

    Зусилля адміністрації закладу освіти були спрямовані на створення атмосфери

співробітництва, взаємодопомоги, прояву ініціативи, творчого підходу, самостійності в роботі

як учителів, так  і учнів. У 2021/2022 навчальному році заклад освіти працював над

навчальною проблемою «Формування ключових компетентностей учнів на основі

використання інноваційних педагогічних технологій» та виховної – «Удосконалення духовно-

морального виховання шляхом підвищення громадянської активності учнів».

    У ліцеї повноцінну освіту здобувають учні з різними рівнями розвитку, але

першочерговим завданням залишається –  зрозуміти кожного  учня та виявити до нього 

повагу.

    Охоплено  дітей навчанням 100%. Станом на 31.05.2022 року в закладі

навчається  190 дітей. Хлопчиків - 104, дівчаток - 96. Із них: в школі І ступеня – 78, в школі ІІ

ступеня – 94, в школі ІІІ ступеня – 18.

    9 клас ліцею закінчили 22 учні, 11 клас - 8 учнів.   Свідоцтво з відзнакою про здобуття

базової середньої освіти отримала учениця Івасенко Діана, претендентів на нагородження

Золотою медаллю та Срібною – немає.

    У закладі освіти створені всі умови для варіативності навчання та упровадження

інноваційних педагогічних технологій у освітньому процесі. Виділено додаткові години  з 1

по 4 клас на математику. У ліцеї є всі умови для використання у освітньому процесі ІКТ

(комп’ютери, телевізори, ноутбуки, мультимедійні проєктори). 

Звісно, пандемія COVID-19, а далі і війна з російським окупантами  внесли свої

корективи і не всі заплановані в ліцеї заходи. Та вчителі гідно прийняли цей виклик. Вони

швидко зорієнтувалися в ситуації і змогли організувати дистанційне навчання для школярів, не

забуваючи і про психологічну підтримку учнів. Педагоги створили нові блоги чи відновили

роботу в уже існуючих. Вони тримали зв’язок з учнями і батьками, усі вчителі працювали

Сlassroom.google, у яких розміщали завдання для учнів та навчальні матеріали, що допомагали 

їм опановувати матеріал на відстані

    У І етапі Всеукраїнських учнівських олімпіадах взяло участь 126 учнів закладу освіти.

    У ІІ (районному) етапі взяли участь 32 учні (17,3 % від кількості учнів закладу), переможцями

і призерами II (районного) етапу предметних олімпіад стали 18 учнів (62,5 % від кількості

учасників від закладу).


    Іванова Дарина за високі досягнення у навчанні, активну громадську позицію

нагороджена стипендією імені Героя Небесної Сотні – Героя України Ігоря Сердюка – для

учнів, студентів і молодих учених Полтавщини.

    Виховання дітей є одним із важливих чинників розвитку суспільства, це

цілеспрямований процес формування гармонійно розвиненої особистості. Правильно

організована позакласна робота у ліцеї має величезне освітнє і виховне значення.


Протягом 2021/2022 навчального року учні нашого ліцею були активними

учасниками у позаурочній роботі. Учні закладу освіти брали участь у I ( районному) та ІІ

(обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів –

членів МАН;

Івасенко Діана, учениця 9 класу, член фольклорного гуртка "Дивокрай" з роботою

«Пісенно-обрядовий колорит Максимівського краю» стала лауреатом ХІІ обласної

краєзнавчої конференції учнівської молоді "Полтавщина - земля моя свята". Щиро вдячні

нашим пошуковцям за цікаву дослідницьку роботу у секції етнографічне краєзнавство.

Екскурсоводи історико-краєзнавчого музею при Максимівському ліцеї (керівник

Пилипенко Наталя Федорівна) активні в позакласній роботі. Іванова Дарина з роботою “Село

Максимівка в роки Української національної революції 1917-1921 років” взяла участь у VII

Всеукраїнській історико-краєзнавчій конфренції учнівської молоді «Державотворчі процеси в

Україні: через віки у ХХІ століття». Іванова Дарина нагороджена грамотою Українського

державного центру національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської

молоді, а керівник Пилипенко Наталя Федорівна - подякою.

З метою розвитку пізнавального інтересу учнівської молоді до традицій рідного краю,

родинних звичаїв, свят, обрядів екскурсоводи музею беруть активну участь у Міжнародному

освітньому культурно-мистецькому проєкті «Обрядовий календар України». В рамках

активностей проєкту екскурсоводами та членами їхніх родин вивчено та відтворено автентичні

традиції народних свят, ігор та танців. Організовано та проведено гастрономічні (приготування

традиційних страв, обрядового весільного хліба) та модельні (традиції використання хустки в

українському домашньому ужитку, виготовлення оберегів Янголів-охоронців в рамках акції

«Ангели людям радість віщають) івент-майстер-класи. Обереги, виготовлені юними

екскурсоводами, були передані воїнам-захисниками України. .

Протягом 2021/2022 н.р. виховна робота у ліцеї була направлена на реалізацію виховної

проблеми: «Удосконалення духовно-морального виховання шляхом підвищення громадянської

активності учнів».

Основна увага приділялася формуванню громадянина-патріота України, створенню

умов для самореалізації особистості учня, відповідно до його здібностей, виховання

громадянина з демократичним світоглядом і культурою, формування в учнів свідомого

ставлення до свого здоров’я, належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя.

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, згідно вимог

Міністерства охорони здоров`я щодо навчання під час карантину виховні та просвітницькі

заходи протягом навчального року організовувались з дотриманням всіх протиепідемічних

правил. Під час дистанційного навчання для організації заходів було створено групи у Viber та

відбувалися зустрічі у Google meet. Результати роботи публікувалися на сторінці ліцею у

Фейсбук https://www.facebook.com/profile.php?id=100029162229281 та на блозі закладу

http://maksymivkanvk.blogspot.com/.

Протягом 2021/2022 року у ліцеї були відзначенні державні та міжнародні пам’ятні дні

 Учасники освітнього процесу нашого закладу активно брали участь в різноманітних

творчих конкурсах, флешмобах та челенджах, благодійних акціях які проводили громадські

організації, за що відзначені грамотами і подяками.

Ліцей працює в режимі стабільності, ліміти на використання енергоносіїв не перевищено.

У 2021-2022  навчальному році чисельність працівників закладу становила

педагогічних працівників – 20:  2 -  перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення

3 років, 1 - сумісник; обслуговуючого персоналу – 15  осіб.

Повну вищу освіту мають 20 педагогічних працівників. 12 вчителів мають

кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», 1– спеціаліст першої категорії, 4 –


спеціаліст другої категорії; звання «вчитель-методист» - 1 особа, звання «старший вчитель» - 6

осіб.

Атестація педагогічних працівників 2020-2021 навчального року проводилася за

планом, згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників

загальноосвітніх навчальних закладів України. Під час проведення атестації не допущено

порушень дотримання положення про атестацію.

Розподіл навчального навантаження між учителями проведено відповідно до фаху та

кваліфікації за погодженням з профспілковим комітетом ліцею.

З метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим нормам учнів,

збереження здоров’я й попередження харчових та інфекційних захворювань у ліцеї

організовано гаряче харчування учнів 1-11 класів. Усі учні 1-4 класів та бажаючі із 5-11 класів

охоплені гарячим харчуванням. Безкоштовно харчуються учні 1-4 класів та учні  пільгових

категорій 5-11 класів (діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, учасників

АТО, діти-переселенці, діти з малозабезпечених та багатодітних сімей) Суворо виконуються

всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й умовами зберігання та реалізації

продуктів,  дотримується питний режим. Випадків порушення термінів реалізації продуктів не

виявлено.

Медичне обслуговування учнів та працівників ліцею організовано відповідно до

нормативно-правової бази. Для медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі

обладнаний медичний кабінет, де працює медична сестра, яка організовує  систематичне та

планове  медичне обстеження учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань.  

У 2021-2022 н.р. безпечне проведення освітнього процесу здійснювалось згідно

положення про організацію роботи з охорони праці. Стан цієї роботи знаходиться під

постійним контролем адміністрації ліцею. На початку навчального року, напередодні канікул

та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів,

відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з

учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У ліцеї в наявності необхідні

журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці.

 За навчальний рік під час освітнього процесу не зафіксовано фактів порушення прав

дитини, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм. 

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в закладі освіти

здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних

умов навчання. Протягом навчального року у закладі не було зафіксовано жодного

випадку травматизму.

Учасниками освітнього процесу є учні, їх батьки та вчителі. Досить важливим є

налагодження між ними щоденної та нерозривної співпраці. Тому педагогічний колектив

працює в тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших

умов для самореалізації та розвитку дитини. Батьки беруть участь у позакласних

заходах щодо профорієнтації,  світу захоплень, родинних святах та святах, пов’язаних з

народними звичаями і традиціями українського народу. Класні керівники співпрацюють із

сім'ями своїх вихованців: спілкуються з родиною; тримають зв'язок через щоденники,

мобільний телефон; проводять батьківські лекторії, батьківські збори, анкетування.

  Зазначила, що перспективними завданнями розвитку закладу освіти на наступний

навчальний рік мають бути:

1. Здійснення управління закладом освіти в напрямку розвитку всіх підрозділів для

досягнення ефективності освітнього процесу та удосконалення матеріально-технічної

бази.

2. Залучення для розвитку закладу освіти спонсорських коштів, а саме: кошти

підприємств, приватних підприємців, випускників школи та представників громадських

організацій.

3. Продовження опрацювання та впровадження технології дистанційного навчання.

ВИСТУПИЛИ:


1. Пилипенко Н.Ф. – заступник директора з навчально-виховної роботи, яка дала

глибоку оцінку роботі адміністрації закладу освіти, директору в питанні освітньої роботи,

турботи про зміцнення матеріально-технічної бази ліцею; про вміння згуртовувати учнівський

та педагогічний колективи на плідну роботу в різних питаннях сьогодення. Зазначила, що

характерними ознаками діяльності закладу освіти є розробка нових технологій, чітко виражена

педагогіка партнерства: спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнем і батьками,

повага до особистості, довіра у відносинах, діалог, взаємодія, взаємоповага, а також установка

на наукове забезпечення освітнього та управлінського процесів, дослідження реального стану

педагогічного процесу в умовах сучасної сільської школи та в умовах дистанційного навчання.

Внесла пропозицію діяльність адміністрації ліцею оцінити „задовільно».

2. Масляник Т.В. – практичний психолог, відмітила, що адміністрація залучає

спонсорські кошти для оновлення матеріально-технічної бази закладу освіти. Своєчасно

проведено поточні ремонти в класних та службових приміщеннях, було забезпечено

безперебійну роботу всіх інженерних систем ліцею.

УХВАЛИЛИ:

Роботу директора Максимівського ліцею Остаповець Л.П. за 2021-2022 н.р. оцінити

оцінкою „задовільно”.


Голова зборів                 Н.Ф.Пилипенко

Секретар                        О.І.Лобан

Немає коментарів:

Дописати коментар